Limone

Limone Teapot, Yellow, StonewareLimone Teapot, Yellow, Stoneware
 

CREATIVE COLLECTION

Limone Teapot, Yellow, Stoneware

RRP 39,90

Limone Bowl, Yellow, StonewareLimone Bowl, Yellow, Stoneware
 

CREATIVE COLLECTION

Limone Bowl, Yellow, Stoneware

RRP 31,90

Limone Bowl, Yellow, StonewareLimone Bowl, Yellow, Stoneware
 

CREATIVE COLLECTION

Limone Bowl, Yellow, Stoneware

RRP 23,90

Limone Cup, Yellow, StonewareLimone Cup, Yellow, Stoneware
 

CREATIVE COLLECTION

Limone Cup, Yellow, Stoneware

RRP 14,90

Limone Flowerpot, Yellow, StonewareLimone Flowerpot, Yellow, Stoneware
 

CREATIVE COLLECTION

Limone Flowerpot, Yellow, Stoneware

RRP 47,90

Limone Jug, Yellow, StonewareLimone Jug, Yellow, Stoneware
 

CREATIVE COLLECTION

Limone Jug, Yellow, Stoneware

RRP 39,90

Limone Jug, Yellow, StonewareLimone Jug, Yellow, Stoneware
 

CREATIVE COLLECTION

Limone Jug, Yellow, Stoneware

RRP 37,90

Limone Lemon Juicer, Yellow, StonewareLimone Lemon Juicer, Yellow, Stoneware
 

CREATIVE COLLECTION

Limone Lemon Juicer, Yellow, Stoneware

RRP 16,90

Limone Serving Plate, Yellow, StonewareLimone Serving Plate, Yellow, Stoneware
 

CREATIVE COLLECTION

Limone Serving Plate, Yellow, Stoneware

RRP 41,90

Limone Vase, Yellow, StonewareLimone Vase, Yellow, Stoneware
 

CREATIVE COLLECTION

Limone Vase, Yellow, Stoneware

RRP 67,90

keyboard_arrow_up