FN's 17 verdensmål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst (kilde: Verdensmålene).

Vi tror på, at bæredygtighed skal være en integreret del af alle beslutningsprocesserne, og at det er en langsigtet forpligtelse i virksomheden. Vi har valgt at arbejde med bæredygtighed inden for tre områder: social ansvarlighed (FN's Verdensmål 8), miljø (FN's Verdensmål 12) og compliance, der dækker bl.a. overholdelse af lovgivningen, og måden hvorpå vi overholder denne. Vi anerkender, at disse tre områder er uadskillelige i praksis.

Ansvarlig og bæredygtig beslutningstagning

Hos Bloomingville arbejder vi med Verdensmål 8 og 12. Vi tror på, det er her vi kan påvirke udviklingen mest positivt. Vi anerkender at alle verdensmål er relevante, men for os er det vigtige at fokusere på de verdensmål, hvor vi kan gøre en forskel.

ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
 

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Der er mange måder, hvorpå mennesker og virksomheder kan arbejde sammen for at sikre en positiv udvikling og tage ansvar for en bedre fremtid. Procedurer og protokoller kan dog ikke stå alene. At opretholde en sund arbejdsplads er mindst lige så vigtig. Hos Bloomingville vægter vi højt, at vores partnere i udlandet og ansatte på hovedkontoret i Ikast, Danmark, tilbydes sikre rammer, der respekterer det enkelte individs behov, samt anerkender sociale og kulturelle forskelle. Vi koordinerer initiativer for at skabe et sundt arbejdsmiljø lokalt og i udlandet, og arbejder også sammen med professionelle agentkontorer, der sikrer at menneskerettigheder overholdes og respekteres internationalt.

Læs mere herunder

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
 

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Beslutninger baseret på ansvarlighed tilgodeser også miljøet og er ofte afgørende for at drive en bæredygtig og socialt ansvarlig forretning. Vi fortsætter derfor med at videreudvikle på vores produkter, og tager højde for det lokale samfund, herunder de sociale vilkår og miljøet, der begge spiller en væsentlig rolle i værdikæden. Med stor taknemmelighed og respekt over for naturen, igangsætter Bloomingville en række af initiativer internt såvel som eksternt, der kræver både kort- og langsigtede planer for at skabe vedvarende resultater.

Læs mere herunder

De 10 principper i FN’s Global Compact

Vi vil bidrage til et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere, der er involveret i Bloomingville som virksomhed. Dette gør vi ved at sørge for, at vores værdikæde lever op til anerkendte, internationale standarder, indenfor menneskerettigheder.

Arbejdsmiljø

Hos Bloomingville arbejder vi målrettet med medarbejdernes trivsel. Dette gør vi gennem mange forskellige initiativer, der har det fælles mål, at Bloomingville som arbejdsplads skal være attraktiv.

Sikkerhed og udvikling

Bloomingville har et dedikeret CSR-team, der sammen med den Compliance-ansvarlige, sikrer, at vi kontinuerligt gør vores bedste for at leve op til de mål vi sætter for os selv.

Vi arbejder på et sikkert arbejdsmiljø på lager, såvel som kontor. Dette er ikke kun en opgave for vores sikkerhedsudvalg, men for alle ansatte i virksomheden. 

Emballage: reducer og genbrug

Vi er hos Bloomingville dedikerede omkring genbrug, da vi anerkender, at verdens ressourcer er knappe. Da mange af vores produkter kræver emballage, ser vi det som en selvfølge at arbejde med hvordan vi minimerer, genbruger og bortskaffer overskydende emballage.

Ansvarlig kemikaliestyring

Bloomingville anerkender, at det er vigtigt at undgå skadelige kemikalier i produktion og produkter. Derfor er vi OEKO-TEX® certificerede, ligesom vi tester et stort antal af vores produkter, ud fra gældende EU-standarder, for netop at undgå skadelige kemikalier.

Ansvarligt forbrug

Det er vigtigt for Bloomingville at tilbyde kunder og partnere et produktudvalg med fokus på produkter, der er udvalgt ud fra en bæredygtig tankegang.

Derfor lancerer vi nye produkter af genbrugsmateriale, genanvendt materiale og FSC® certificeret træ.

Vores mål

Vi fortsætter vores tværorganisatoriske CSR-arbejde med fokus på bæredygtighed med en række mål:

Verdensmål 8.5 & 8.6 – Samfundsansvar

Bloomingville har som erklæret mål, altid at have minimum 2-3 ansatte om året, der enten er psykisk eller fysisk udfordrede, samt/eller personer under uddannelse. 


Verdensmål 8.8 – Arbejdernes rettigheder

Alle vores leverandør skal leve op til Bloomingvilles Code of Conduct. Vi har som erklæret mål, at minimum 75% af vores leverandørbase også skal være certificeret af en 3. part, inden udgangen af 2027 (BSCI, SMETA, ISO, SEDEX, osv.) 


Verdensmål 12.5 – Affaldsansvarlighed

Bloomingville har som erklæret mål at nedbringe mængden af affaldspap med 20% inden 2027, ud fra basisåret 2021.

Udfordrede værdikæder og mangel på genbrugsmateriale er en stor udfordring, men Bloomingville har som erklæret mål at udskifte alt plastik folie, der bruges til at emballere paller til genbrugsfolie inden udgangen af 2025.

 

Forandringer i hverdagen mod en bedre verden

Hos Bloomingville støtter vi FN’s bæredygtige udviklingsmål. Vi er dedikerede og tager ansvar for at skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid for os alle. Vi er velvidende om, at enkeltstående tilfælde ikke nødvendigvis flytter nålen betragteligt, men vi vil takle alle udfordringer med en fælles indsats fra ansatte, salgsrepræsentanter, kunder, partnere og leverandører. Vi tror på, at det er essentielt at have en miljøbevidst tankegang som grundlæggende fundament i arbejdet med bæredygtighed – og at det handler om at tage store som små skridt hver dag mod en bedre verden.

Lars Krog
Direktør / CEO

keyboard_arrow_up